Zapraszam
Współpracujemy z:
663 101 150

Proama - Ubezpieczenia Osobowe

 

 

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to:

 • całodobowa ochrona życia i zdrowia przed skutkami wypadków w życiu codziennym i w pracy,
 • ochrona na całym świecie,
 • możliwość objęcia ochroną współmałżonka/partnera oraz dzieci,
 • możliwość wyboru świadczeń dodatkowych m.in. koszty leczenia, czasowa niezdolność do pracy lub nauki, koszty przekwalifikowania zawodowego,
 • ochrona również w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportu po opłaceniu dodatkowej składki,
 • wypłata dodatkowego świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Wypłacamy odszkodowanie m.in. za:

 • złamania kości, oparzenia lub odmrożenia,
 • trwałe uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu uwzględniający progresję,
 • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku od 1 dnia pobytu jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu,
 • koszty leczenia i rehabilitacji,
 • czasową niezdolność do pracy lub nauki w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Atuty:

 • szeroki zakres ubezpieczenia,
 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie,
 • możliwość zgłoszenia szkody online - formularz.

Polisa może zostać rozszerzona o zdarzenia powstałe w wyniku:

 • zawału serca lub udaru mózgu,
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowego uprawiania sportu.

Zobacz również: