Zapraszam
Współpracujemy z:
663 101 150

Zdrowie i życie

Ubezpieczenie na życie dla aktywnych

Altima

Altima jest krótkoterminowym ubezpieczeniem na życie, przeznaczonym dla osób aktywnych i często podróżujących. Już przy rocznej składce w wysokości 106 zł kwota świadczenia z ubezpieczenia sięga 101 tys. zł. Zawarcie umowy nie wymaga przedstawiania zaświadczeń o stanie zdrowia.

Jeśli prowadzisz aktywny tryb życia lub często podróżujesz, Altima to ubezpieczenie dla Ciebie. Składka 106 zł rocznie wystarcza, aby ubezpieczyć się na kwotę aż 101 000 zł! Pamiętaj, że to tylko 30 groszy dziennie, za które zapewniasz bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie.

  • Altima na życie,
  • ubezpieczenie zawierane jest na rok i może być przedłużane,
  • świadczenie dotyczy nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
  • dotyczy ubezpieczonego, który był przechodniem, pasażerem lub kierowcą pojazdu drogowego lub pasażerem pojazdu szynowego, powietrznego lub wodnego uczestniczącego w wypadku,
  • Altima zapewnia najwyższe sumy ubezpieczenia,
  • Altima jest idealnym uzupełnieniem pakietów majątkowych Ergo Hestii.
Altima skierowana jest do osób aktywnych, często podróżujących, kobiet i mężczyzn w dowolnym wieku. Jeśli często podróżujesz i prowadzisz aktywny tryb życia, Altima jest idealnym ubezpieczeniem dla Ciebie.